Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

1191 236b 500
Reposted fromtwice twice viapomoor pomoor
nxkx
6747 5ef7 500
Reposted fromrol rol viastuckedinsoul stuckedinsoul
nxkx
nxkx
0966 5ebf 500
Reposted frompomoor pomoor viastuckedinsoul stuckedinsoul
nxkx
7018 c340
no właśnie!
8873 43b9 500

marxvx:

never underestimate how much cleaning your room will unfuck your head

nxkx
2218 15d3
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viapomoor pomoor
nxkx
5724 21ee 500
Art
Reposted fromTankistD TankistD viapomoor pomoor

May 31 2015

nxkx
1149 8eac 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasavor savor
nxkx
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viasavor savor
nxkx
Reposted fromblindtext blindtext viasavor savor
nxkx
3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viasavor savor
nxkx
9622 6834 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viasavor savor
nxkx
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
nxkx
Prawdziwa katastrofa zazwyczaj uderza znienacka. A gdy najgorsze naprawdę się dzieje, jesteśmy zupełnie zaskoczeni.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nxkx
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nxkx
Moja babcia mawiała, że o to właśnie chodzi w miłości - każdy jest w jakiś sposób wariatem, rzecz w tym, żebym znaleźć kogoś, kto uzupełnia to swoim wariactwem.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nxkx
7479 c7ae
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl